22 May 2024

  Motoryzacja, Samochody
  firma transportowa

  Mijają czasy, gdy duży odsetek społeczeństwa rodził się, żył i pracował w niewielkim obrębie przestrzennym. Powody były różne – posiadanie ziemi, dom po rodzicach, brak możliwości rozwoju w innych miastach a także życie rodzinne czy brak informacji. Dziś sytuacja się zmienia diametralnie.

  Ze wsi do miast

  Najpopularniejszym kierunkiem migracji ludności w Polsce jest już od lat osiemdziesiątych przeprowadzanie się osób z obszarów wiejskich do miast. Niejedna firma transportowa może potwierdzić, że najczęściej są to osoby w wieku 25-30 lat. Wielu z nich wyjechało ze swoich małych miejscowości tymczasowo na studia do dużego miasta wojewódzkiego. Tam jednak zauważyli znacznie większe szanse swojego rozwoju i potoczenia ścieżki swojej kariery niż w rodzinnych stronach. Dlatego najczęściej decydują są na stałą przeprowadzkę chodź powody mogą być również inne – np. miłość. Obecnie na usługi transportowe decydują się również często ludzie starsi, którzy nie posiadając odpowiednio wysokich dochodów w mniejszych miejscowościach decydują się na sprzedaż majątku i przeprowadzkę w miejsce, gdzie znajdą dużo lepiej płatną pracę.

  Z Polski na Zachód

  Rosnące bezrobocie wywołane między innymi na skutek pandemii koronawirusa powoduje, że coraz częściej spoglądamy na kraje zachodnie. Ekonomiści zwracają uwagę, że oprócz rosnącej liczby osób bezrobotnych pojawia się również efekt wyhamowania wzrostu wynagrodzeń a nawet ich obniżek! Przypomnijmy, że kwota minimalnego wynagrodzenia jest dużo niższa od tej, która była planowana. Dodatkowo rosnąca inflacja, rosnące koszty życia i niepewność jutra powodują, że Polacy znów rozważają emigrację np. do Anglii czy Niemiec. Potwierdzają to dane podmiotów, które świadczą usługi transportowe – widać znaczny wzrost zainteresowania przewozem osób i towarów (w szczególności takich jak: meble, sprzęt RTV, sprzęt sportowy) na tych trasach. Trudno się temu dziwić średnie zarobki w Holandii czy Belgii są kilkukrotnie wyższe od tych w naszym kraju. Wystarczy tylko nasza decyzja i dobra firma transportowa, która zajmie się organizacją transportu naszych ulubionych foteli czy zabytkowej szafy. Jeśli sytuacja naszej gospodarki nie ulegnie poprawie – należy się liczyć z tym, że trend ten będzie się coraz szybciej nasilał.

  Zobacz co oferuje firma transportowa Manful Logistics

  Uncategorized