21 February 2024

    Motoryzacja, Samochody
    kosztorys naprawy po wypadku pomoc

    Jak uzyskać kosztorys naprawy powypadkowej adekwatny do rozmiaru szkody?

    Jeśli na skutek kolizji drogowej samochód ulegnie uszkodzeniu i wymaga naprawy, właścicielowi auta  należy się zwrot kosztów z polisy ubezpieczeniowej OC sprawcy wypadku. Towarzystwa asekuracyjne często przyznają kwoty nieadekwatne do rozmiaru szkody. Wynika to stąd, że związani z nimi rzeczoznawcy przyjmują najniższe stawki za robociznę albo uwzględniają naprawę z użyciem części zamiennych. W takich sytuacjach […]

    Motoryzacja ogólnie