14 June 2024

  Motoryzacja, Samochody
  kosztorys naprawy po wypadku pomoc

  Jeśli na skutek kolizji drogowej samochód ulegnie uszkodzeniu i wymaga naprawy, właścicielowi auta  należy się zwrot kosztów z polisy ubezpieczeniowej OC sprawcy wypadku. Towarzystwa asekuracyjne często przyznają kwoty nieadekwatne do rozmiaru szkody. Wynika to stąd, że związani z nimi rzeczoznawcy przyjmują najniższe stawki za robociznę albo uwzględniają naprawę z użyciem części zamiennych. W takich sytuacjach koszt niezbędnego remontu pojazdu najczęściej przekracza kwoty otrzymane od ubezpieczyciela lub naprawa nie zapewnia prawidłowej eksploatacji pojazdu.

  Jak zweryfikować koszty naprawy?

  Aby otrzymać odszkodowanie umożliwiające doprowadzenie auta do stanu przedwypadkowego warto zwrócić się do niezależnego rzeczoznawcy samochodowego o realną wycenę kosztów naprawy.

  Dokona on szczegółowych oględzin i przeprowadzi dokładną analizę uszkodzeń. Sporządzona przez niego wycena szkody uwzględnia wszystkie niezbędne czynności oraz części. Na tej podstawie właściciel może podjąć starania o uzyskanie odszkodowania wyższego niż kwota proponowana przez ubezpieczyciela.

  Na czym polega szacowanie strat?

  Do wyceny szkody ne wystarczą pobieżne oględziny zewnętrzne pojazdu. Sporządzane przez doświadczonych niezależnych rzeczoznawców kosztorysy naprawy oparte są na dokładnym badaniu technicznym podwozia, ustaleniu geometrii pojazdu oraz sprawdzeniu działania wszystkich mechanizmów i układów.

  Zebrane tą drogą informacje przetwarzane są za pomocą specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Nie może więc być mowy o intencjonalnym zaniżaniu stawek za roboczogodzinę albo ilości czasu przeznaczonego na naprawę.

  Można dochodzić swoich praw.

  Jeśli wycena szkody sporządzona przez niezależnego eksperta odbiega dalece od kwoty ustalonej przez rzeczoznawcę z firmy asekuracyjnej, właściciel pojazdu może złożyć odwołanie od niekorzystnej decyzji ubezpieczyciela. W sprawach spornych sąd bierze pod uwagę jedynie kosztorysy naprawy powypadkowej wykonane przez specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami, wpisanych na listę rzeczoznawców samochodowych.

  Więcej informacji znajdziesz na: https://auto-odszkodowanie.pl/kosztorys-napraw/

  Motoryzacja ogólnie