14 June 2024

  Motoryzacja, Samochody
  Auschwitz tours

  Śladem II wojny światowej są między innymi obozy koncentracyjne zbudowane przez Niemców na terenie Polski. Najsłynniejszym jest obóz Auschwitz-Birkenau, leżący w pobliżu Krakowa. Na jego terenie znajduje się muzeum, licznie odwiedzane przez turystów, zarówno z Polski, jak i z całego świata. Wiele biur podróży posiada w swojej ofercie Auschwitz tours, które umożliwiają spotkanie z trudną historią wojenną oraz uczczenie pamięci ofiar tamtych dni.

  Auschwitz-Birkenau – największy obóz zagłady w dziejach ludzkości

  Obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau utworzony  przez Niemców  na przedmieściach Oświęcimia, stał się  jednym z ośrodków nazistowskiego planu wymordowania Żydów. W szczytowym okresie działania, składał się z trzech części:

  • Auschwitz I – utworzony na terenie i w budynkach przedwojennych koszar;
  • Auschwitz II-Birkenau – tu wybudowano większość urządzeń masowej zagłady (krematoria, komory gazowe) oraz około 300  baraków;
  • Auschwitz III – ponad 40 podobozów, gdzie w niemieckich zakładach przemysłowych i gospodarstwach rolniczo-hodowlanych, wykorzystywano niewolniczą siłę roboczą więźniów.

  Brak jest jednoznacznych danych dotyczących liczby zamordowanych w Auschwitz, ale z pewnością uśmiercono tam minimum milion Żydów, około 100 tysięcy Polaków i dziesiątki tysięcy ofiar innych narodowości.

  Muzeum uhonorowane wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

  Od 1947 roku na terenie obozu działa muzeum państwowe. Jest to jedyny tego typu obiekt na świecie znajdujący się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO (od 1979 roku).  Obecnie, zwiedzający go turyści mogą obejrzeć prymitywne drewniane baraki, w których przetrzymywano więźniów, ogrodzenia z drutu kolczastego oraz wieże strażnicze.

   

  Ogromne wrażenie na odwiedzających robią komory gazowe i krematorium. W obozie zobaczyć można również liczne materialne dowody odbywającego się tam ludobójstwa. Wśród nich są odebrane więźniom walizki, przedmioty codziennego użytku (okulary, obuwie, naczynia, obozowa odzież), a także stosy obciętych włosów. W muzeum oprócz wystawy głównej znajdują się ekspozycje stałe określane jako wystawy narodowe.

   

  Wycieczka do obozu jest z pewnością trudnym, ale również niezmiernie ważnym doświadczeniem. Warto skorzystać z oferty Auschwitz-Birkenau Tour (http://cracowvisit.com/auschwitz-birkenau-krakow-tours.html) by zobaczyć obóz, który jest dla świata symbolem niewyobrażalnego terroru i ludobójstwa oraz by pamięć o wydarzeniach tego czasu była przestrogą dla kolejnych pokoleń.

  Turystyka